1. Fogalmi értelmezések

Ericsson SzerCODE Challenge:
Az Ericsson Magyarország Kft. által szervezett tehetségkutató program, melynek célja a műszaki (elsősorban számítástechnikai és elektronikai) területeken dolgozó, tanuló, vagy ilyen pályára készülő tehetségek felkutatása, illetve ezen területek iránti érdeklődés felkeltése.

Ericsson SzerCODE Show:
Az Ericsson SzerCODE Challengedöntője, amely a Kutatók Éjszakáján 2016. szeptember 30-án kerül megrendezésre az Ericsson Magyarország K+F Központjában (1117 Bp., Irinyi J. U. 4-20).

Versenyző:
Az Ericsson SzerCODE Challenge-en a jelen versenyszabálynak megfelelően induló pályázó.

SzerCODE :
A Versenyzők által az Ericsson SzerCODE Challenge-re készített pályamű. A SzerCODE alapja egy, a Versenyzők által készített vagy átalakított hordható tárgy (ruha, cipő, kiegészítők). A Versenyzőknek ezt kell elektronikai megoldásokkal átalakítaniuk a kategóriáknak megfelelő komplexitással.

Szervező:
Ericsson Magyarország Kft.  – vagy az Ericsson SzerCODE Challenge kapcsán a nevében eljáró személy.

2. Versenyzőkre vonatkozó szabályok

 • 2.1. A versenyben részt vehet minden Magyarországon élő természetes személy.
 • 2.2. Egy Versenyző több SzerCODE-dal is nevezhet akár ugyanabban, akár különböző kategóriákban.
 • 2.3. Egy Versenyző egy SzerCODE-dal csak egy kategóriában nevezhet.
 • 2.4. A Versenyző a nevezésével elfogadja a jelen versenyszabályban foglaltakat, beleértve az Ericsson SzerCODE Challenge-hez kapcsolódó adatkezelési szabályokat is.
 • 2.5. A Versenyző az online nevezés lezárásáig (2016. szeptember 26.) a nevezését bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.
 • 2.6. A Versenyző a SzerCODE készítését kizárólag saját anyagi lehetőségeinek figyelembevételével készíti és elfogadja, hogy a versenyen való részvételért anyagi ellenszolgáltatást – a versenyen esetlegesen elért helyezéssel járó tárgyi díjakat nem ideértve – nem kap a Szervezőtől.
 • 2.6. A Versenyző elfogadja, hogy a Szervező a versenyszabályok megsértése esetén a Versenyzőt a versenyből kizárhatja.

3. A SzerCODE-ra vonatkozó szabályok

 • 3.1. Kereskedelmi forgalomban kapható hordható elektronikai termékek – beleértve a Versenyző általi forgalmazást – , illetve programozható elektronikai és/vagy robotikai építőkészletek módosítás nélkül nem használhatók fel.
 • 3.2. A Versenyző elfogadja, hogy a 3.1. pontban leírt módosítás mértékének elfogadásáról a Szervező minden esetet egyedileg bírálva dönt. Ezt a döntését a Versenyző felé nem köteles indokolni.
 • 3.2. A Versenyző elfogadja, hogy a Szervező a SzerCODE-ot a Versenyző megkérdezése nélkül is áthelyezheti másik kategóriába. Ezt a döntését a Versenyző felé nem köteles indokolni.
 • 3.3. A SzerCODE-ot úgy kell elkészíteni, hogy személyi sérülést és anyagi kárt ne okozzon. A Versenyző elfogadja, hogy a SzerCODE-ja által okozott kárért ő maga felel.

4. Az Ericsson SzerCODE Show-ra vonatkozó szabályok

 • 4.1. Az online nevezés során a döntőbe bejutó Versenyző vállalja, hogy az általa készített SzerCODE-ot a Ericsson SzerCODE Show keretében zsűri és közönség jelenlétében bemutatja.
 • 4.2. Amennyiben a 4.1. pontban meghatározott Versenyző személyesen nem tud megjelenni, úgy meghatalmazottat is küldhet maga helyett.
 • 4.3. Amennyiben a 4.1. pontban meghatározott Versenyző sem személyesen, sem meghatalmazott útján nem tud részt venni a döntőben, erről a tényről a Szervezőt haladéktalanul értesíti. Ezzel együtt lemond a döntőben való részvételről és a helyezéssel járó díjakra való lehetőségről.
 • 4.4. A 4.1. pontban meghatározott Versenyző vagy meghatalmazottja elfogadja, hogy az Ericsson SzerCODE Show ideje alatt róla hang- és képfelvételek készülhetnek. Ezért a Szervezőnek nem áll módjában anyagi ellenszolgáltatást nyújtani.
 • 4.5. Ha 4.1. pontban meghatározott Versenyző a 18. életévét nem töltötte be, az Ericsson SzerCODE Show-n csak törvényes képviselőjének hozzájárulásával vehet részt.
 • 4.6. A SzerCODE Challenge közönségdíját a versenybe való jelentkezését szeptember 26-ig online feltöltők közül az a Versenyző nyeri el, aki a legtöbb online szavazatot kapja a pályázatára a jelentkezési határidő lejártáig, szeptember 26. éjfélig. Egy Facebook felhasználó összesen egy alkalommal szavazhat.

5. Adatkezelési szabályok

 • 5.1. A Versenyző a nevezésével hozzájárul ahhoz, hogy a nevezés során megadott személyes adatait a Szervező az alábbi pontokban megadott módon, az információs önrendelkezés jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezelje.
 • 5.2. A Szervező kizárólag az Ericsson SzerCODE Verseny lebonyolításához feltétlenül szükséges személyes adatokat gyűjti a Versenyzőktől. Ezek különösen a Versenyzővel való kapcsolattartás megkönnyítését, a verseny tisztaságának biztosítását, illetve statisztikai célokat szolgálnak.
 • 5.2. A Szervező a 4.2. pontban meghatározott adatokat kizárólag az Ericsson SzerCODE Challenge időtartama alatt tárolja, az Ericsson SzerCODE Challenge lezárultával – legkésőbb 2016. december 31-én – pedig törli azokat.
 • 5.3. A Szervező a Versenyzők személyes adatait harmadik félnek nem adja át.
 • 5.4. A Versenyző bármikor kérheti személyes adatainak törlését az alábbi címen: Ericsson Magyarország Kft. 1476 Budapest, Pf. 143